Dua puff dan wangi...

Hmm .. Pembungkusan adalah mudah. Pembungkusan adalah mudah.